Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

A kiválasztott kulcsszó: morfometria - morfometrie - morfometrics


Cikkek

Talált cikkek száma: 22


Barbu P. (1958): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersi Kuhl. Nota I. Curbele de frecvenţă în biometria lui Miniopterus schreibersi Kuhl şi câteva observaţii biologice. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, 10: 145-155.


Barbu P. (1960): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota II. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 24: 83-107. [PDF]


Barbu P. (1961): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota III. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 28: 197-203. [PDF]


Barbu P. (1968): Observaţii asupra unei colonii estivale de Pipistrellus nathusii Keys. et Blas. 1839 în farul de la Sf. Gheorghe - Dobrogea. Ocrotirea naturii 12(2): 211-215. [PDF]


Barbu P., Şin Gh. (1968): Observaţii asupra hibernării speciei Nyctalus noctula (Schreber, 1774) în faleza Lacului Doloşman-Dobrogea. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Zoologie, Bucureşti, 20(3): 291-297. [PDF]


Borda D. (2002): Chiropterele. in: Racoviţă Gh., Moldovan O., Onac B. (ed.): Monografia carstului din Muntii Padurea Craiului, Studiu monografic. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. 172-182. [PDF]


Borda D., Bucur R. (2005): Preliminary data regarding craniometric characteristics of sibling bat species in Romania. Abstract, Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 Aug. 2005.


Földváry D. (1906): A csúcsosnyergű patkósdenevér (Rhinolophus blasii Ptrs) Magyarországon. Állattani Közlemények, 5(3-5): 140-146. [PDF]


Ionescu V. (1968): Date biometrice şi zoogeografice asupra unor specii de lilieci (ord. Chiroptera) din Moldova. Lucrările Staţiunii de Cercetare Biol., Geol., Geog. "Stejarul", Pângăraţi Neamţ, 1: 439-445. [PDF]


Murariu D. (2004): New reports on the distribution of three bat species (Mammalia: Chiroptera) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVI: 271-279. [PDF]


Murariu D. (2007): Vespertilio murinus L., 1758 (Chiroptera: Vespertilionidae), domicol species in Romanian fauna. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 337 - 345. [PDF]


Răduleţ N. (2005b): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (I). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 447-463. [PDF]


Răduleţ N. (2006a): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Romania (II). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 365-374. [PDF]


Răduleţ N. (2006b): Comparative anatomy of the mandible in nine bat species (Mammalia: Chiroptera) from Brazil (South America). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 375-382. [PDF]


Răduleţ N. (2006c): Morfology of the coxal bone in Lonchophylla mordax Thomas, 1903 (Chiroptera: Phyllostomidae). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 383-386. [PDF]


Răduleţ N. (2008): Mandible morphology in mammals (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia, Carnivora) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", Bucureşti, LI: 303-325. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1968): Plecotus austriacus Fischer 1829 (Mammalia, Chiroptera) prezent în fauna României. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIV(1): 121-124. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1970): Studiul craniometric al cîtorva specii de chiroptere din România. Comunicări de Zoologie, p. 231-241. [PDF]


Valenciuc N. (1972b): Importanţa corelaţiilor statistice în reconstituirea şi determinarea craniilor aparţinând unor specii de chiroptere din România. Studii şi Comunicări, Botoşani, Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, p. 211-217. [PDF]


Valenciuc N. (1975): Studiul variabilităţii scheletului aripii la Myotis oxygnathus Monticelli, 1885. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științe naturale, a. Biologie, XXI: 86-88. [PDF]


Valenciuc N. (1977): Variabilitatea craniometrică studiată la 6 specii de chiroptere din fauna Romaniei. Analele Muzeului de Ştiinţe Naturale, Piatra Neamţ, ser. Botanică-Zoologie, III: 411-415.


Valenciuc N., Chachula O. (2001): Eptesicus nilssoni Keyserling & Blasius, new species for Moldavia Fauna. Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Cluj, Mai 4-5, 2001. [PDF]


  • Megosztás: