Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

A kiválasztott kulcsszó: ökológia - ecologie - ecology


Cikkek

Talált cikkek száma: 16


Bazilescu E. (1982): Răspândirea şi ecologia liliecilor (Chiroptera) din Oltenia. Muzeul Olteniei, Studii şi Comunicări, Ştiinţe Naturii, 4: 331-341.


Borda D., Bucur R. (2006): Specii gemene de lilieci: aspecte morfologice, ecologice şi genetice. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 1-2. [PDF]


Done T., Valenciuc N. (2001): Liliecii: între Mit şi Adevăr. Ed. Fundaţia de Speologie "Club Speologic Bucovina", Suceava, pp. 108.


Done T., Giurginca A., Chachula O. (2001): Liliecii: între Mit şi Adevăr. Speomond, 6: 35-37. [PDF]


Dumitrescu M. (1954): Din biologia chiropterelor. Analele Româno-sovietice, 3.


Dumitrescu M. (1955): Liliecii, animale care terbuie ocrotite. Ocrotirea Naturii, 1: 121-126. [PDF]


Dumitrescu M. (1961): Din viaţa liliecilor. Natura, ser. Biologie, 6: 30-60. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan T. (1963): Contribution á la connaissance de la biologie de Pipistrellus pipistrellus Schreber. Annales de Spéléologie, Laboratoire Souterrain du CNRS-Moulis, Ariège, 18(4):511-517.


Ifrim I. (2004): Date privind biologia, ecologia şi etologia unor specii de chiroptere. Lucrare de licenţă, Univ. "Al. I. Cuza", Facultatea de Biologie, Secţia Biologie, Iaşi, Conduc. Ion I., Valenciuc N., pp. 163.


Méhely L. (1900): Magyarország denevéreinek monographiája. (Monographia Chiropterorum Hungariae, cum appendice in lingua Germanica conscripta). Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest, Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, pp. 372. [PDF]


Méhely L. (1900): A magyarországi denevérek irodalma és névjegyzéke. Akadémiai Értesítő, 11(8): 355-372.


Murariu D. (2006): Mammal ecology and distribution from North Dobrogea (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 49: 387-399. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1964): Peştera de la Rarău. Date ecologice asupra coloniilor de lilieci din această peşteră. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, X(2): 293-303. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1965): Date ecologice ale coloniei de lilieci din peştera de la Rarău. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XI(2): 239-249. [PDF]


Valenciuc N. (1971a): Date ecologice ale coloniei de chiroptere (Myotis myotis) de la Dărmăneşti-Suceava. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 343-351. [PDF]


Valenciuc N. (1971c): Date privind hrana şi procurarea acesteia de către unele specii de chiroptere din fauna României. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 353-357. [PDF]


  • Megosztás: