Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

A kiválasztott kulcsszó: barlangok - peşteri - caves


Hívatkozások


  • » denever_elohelyek.doc

Cikkek

Talált cikkek száma: 37


Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2006): Rezultatele recensământului de lilieci în locurile de hibernare subterane în Sud-estul Transilvaniei. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p.13. [PDF]


Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2007): Denevér-telelőhely ellenőrzések eredményei Délkelet-Erdélyben. Proceedings of the 5th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Pécs, 3th to 4th of December 2005) and 6th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Mártély, 12th to 14th of October 2007), Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Budapest, p. 51-62. [PDF]


Borda D. (2002): The distribution of bats in Romanian caves (I). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, XXXVII - XXXVIII (1998-1999): 223-230. [PDF]


Borda D. (2002): Chiropterele. in: Racoviţă Gh., Moldovan O., Onac B. (ed.): Monografia carstului din Muntii Padurea Craiului, Studiu monografic. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. 172-182. [PDF]


Borda D., Racoviţă Gh., Bucur R. (2008): The role of climate in cave roost selection. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 31. [PDF]


Burghele-Bălăcescu A., Avram Şt. (1966): Peşteri cercetate în Oltenia între Valea Motrului şi Valea Tismanei. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, V: 31-41. [PDF]


Chachula O. (2001): Liliecii - monştrii cavernelor. Alcedo, Societatea Ornitologică Română, p. 22-23. [PDF]


Chappuis P.A., Jeannel R. (1951): Enumération des Grottes visitées, 1927-1949 (huitième série). Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, Paris, 88: 81-230.


Daday J. (1880): A pesterei barlangban tett kutatások eredménye. Orvos-Természettudományi Ėrtesítő, Kolozsvár, II(2): 147-156.


Decou A., Decou V. (1964): Récherches sur la synusie du guano des grottes d`Olténie et du Banat (Roumanie) (Note préliminaire). Annales de Spéléologie, 19(4): 781-797.


Decu V.Gh. (1986): Some considerations on the Bat Guano Synusia. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXV: 41-51.


Dumitrescu M., Orghidan T. (1959): Călătorii în lumea subpământeană. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, pp. 162.


Dumitrescu M., Orghidan N., Orghidan T., Puşcariu V., Tanasachi J., Georgescu M., Avram Şt. (1967): Contribuţii la studiul peşterilor din regiunea Hunedoara. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti, VI: 9-88. [PDF]


Frivaldszky J. (1865): Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. Mathematikai és Természettudományi Közlemények, Magyar Tudományos Akadémia, III: 14-53. [PDF]


Georgescu M. (1968): Contribuţii la studiul ixodidelor din peşterile României. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", VII: 187-195. [PDF]


Gheorghiu V., Murariu D., Nistor V. (2007): Protecţia arealelor forestiere şi a peşterilor o necesitate indisolubilă pentru protecţia liliecilor din România. Miscellanea Chiropterologica, 1: 3-11.


Gheorghiu V., Murariu D. (2007): Reabilitarea unui adăpost de naştere si hibernare a liliecilor din peştera Sf. Grigore Decapolitul (munţii Căpăţânii - România). Miscellanea Chiropterologica, 2: 4-13.


Godlevska L., Ghazali M., Postawa T., Nagy L.Z., Petroshenko Y. (2005): Current status of cave dwelling bat species in the Crimea (southern Ukraine). Abstracts of the Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 August 2005.


Ifrim I., Pocora V. (2007a): Preliminary aspects about the specific composition of the bats fauna from three caves of Dobrogea. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al I. Cuza", Iaşi, ser. Biologie animală, 53: 239-244. [PDF]


Lascu C. (2007): Muzeul speologic "Emil Racoviţă", primul muzeu subteran din România. Miscellanea Chiropterologica, 2: 45-50.


Marcu O. (1957): Ixodiae cavernicole din R.P.R. Studii şi Cercetări de Biologie, 8(1-2): 209-211. [PDF]


Mitchell-Jones A.J., Bihari Z., Masing M., Rodrigues L. (2007): Ocrotirea şi administrarea siturilor subterane pentru lilieci. in: EUROBATS publication series (ed. Meyer-Cords T.), 2, pp. 33. [PDF]


Munteanu A.V., Gheroghiu V. (2007): Peşteri protejate din Parcul Naţional "Piatra Craiului" - România. Miscellanea Chiropterologica, 2: 18-39.


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Adatok a Sebes- és a Fekete Kőrös vízgyűjtőmedencéjének barlanglakó denevérfaunájához. Szünzoológiai Kongresszus Füzet, Budapest.


Nagy L.Z., Szántó L. (2000): Pipistrellus pipistrellus in Romanian caves. Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 10.


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Cave dwelling bats in Bihor and Pădurea Craiului Mountains. Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 11.


Nagy L.Z, Szántó L. (2003): The occurence of hibernating Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) in caves of the Carpathian Basin. Acta Chiropterologica, 5(1): 155-160. [PDF]


Nagy L.Z., Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Postawa T., Szántó L., Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Survey of Romania's underground bat habitats Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2004). Final report for the BP Conservation Programme. Survey of Southern and Western Carpathians underground bat habitats & Survey of Eastern Carpathians and Dobrogea underground bat habitats, Ed. Lizard, Cluj, pp. 44. [PDF]


Negrea Şt., Negrea A., Senco V., Botoşăneanu L. (1965): Grottes du Banat (Roumanie) explorées en 1963. International Journal of Speleology, 1(4): 397-439. [PDF]


Negrea A., Botoșăneanu L., Negrea Şt. (1967): Documents pour servir à la connaissance de la faune de mammifères des grottes du Banat (Roumanie). International Journal of Speleology, 2(4): 341-353. [PDF]


Negrea Şt., Negrea A. (1969): Peşterile din defileul Dunării. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti, VIII: 25-50. [PDF]


Negrea A., Negrea Şt. (1971): Sur la synusie du guano des grottes du Banat (Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 81-122. [PDF]


Orghidan T., Dumitrescu M. (1962-1963): Studiu monografic al complexului carstic din defileul Vîrghisului. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", I-II: 69-179. [PDF]


Senco V., Negrea Şt., Negrea A., Botoşăneanu L. (1971): Grottes explorées dans le bassin du Caraş (Banat, Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 43-70. [PDF]


Szodoray Parádi F., Szántó L., Nagy L.Z., Dóczy A., Jére Cs. (2000): Telelő denevérek jelenlegi helyzete néhány jelentősebb romániai barlangban. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Terzea E. (1971): Les micromammifères quaternaires de deux grottes des Carpates roumaines. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 279-300.


Valenciuc N. (1989): Dynamics of movements of bats inside some shelters. in: Hanak V., Horáček I., Gaisler J.(eds.): European Bat Research 1987. Charles Univ. Press, Praha, p. 511- 517. [PDF]


  • Megosztás: