Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

A kiválasztott kulcsszó: denevérek - lilieci - bats - ChiropteraCikkek

Talált cikkek száma: 221


Ardelean G. (1993): Fauna de vertebrate din staţiunea Făina (Vaser) şi împrejurimi. Buletinul Ştiinţific, ser. B, fasc. Biologie-Chimie, X: 84-90.


Ardelean G. (1998): Fauna judeţului Satu Mare. Ed. Goldiş Press, Arad.


Ardelean G., Béres J. (2000): Conspectul mamalofaunei Maramureşului. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1: 254-267. [PDF]


Ardelean G., Ştefănescu D. (2000): Chiropterele din judeţul Maramureş. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1: 239-241. [PDF]


Ardelean G., Trifonov P. (2000): Vertebratele din Țara Făgărașului. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1: 333-363. [PDF]


Barbu P. (1974): Ocrotirea liliecilor. Ocrotirea Naturii, 18(1): 29-36. [PDF]


Barti L. (2005): Istoricul cercetărilor chiropterologice de pe teritoriul României contemporane şi baza datelor faunistice, de la începuturi până în 1944. Nymphaea, 32: 53-114. [PDF]


Bazilescu E. (1974): Cercetări chiropterologice în Oltenia. Studii şi Cercetări, Cons. Ocrot. Monumt. Nat. jud. Olt, Slatina, p. 327-331. [PDF]


Bazilescu E. (1975): Date privind fauna de chiroptere (Mammalia) din judeţul Mehedinţi. Studii şi Cercetări, Drobeta Turnu-Severin, p. 341-345. [PDF]


Bazilescu E. (1977): Contribuţii la cunoaşterea chiropterelor din Oltenia. Abstract of PhD, Bucureşti, pp. 24.


Bazilescu E., Sorescu C., Cruce M., Popescu M. (1982): Catalogul sistematic al colecţiilor de vertebrate din Muzeul Olteniei. An. Muz. Olteniei, p. 311-401.


Bazilescu E. (1982): Răspândirea şi ecologia liliecilor (Chiroptera) din Oltenia. Muzeul Olteniei, Studii şi Comunicări, Ştiinţe Naturii, 4: 331-341.


Bielz E.A. (1856): Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens, eine systematische Aufzählung und Beschreibung der in Siebenbürgen vorkommenden Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische. Verein für siebenbürgische Landeskunde, Sibiu, p. 3-6. [PDF]


Bielz E.A. (1886): Über die in Siebenbürgen vorkommenden Fledermäuse. Verhandlung und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Sibiu, 36: 76-84. [PDF]


Bielz E.A. (1888): Die Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens nach ihren gegenwärtigen und jetzigen Bestande. Verhandlung und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Sibiu, 38: 15-36. [PDF]


Borda D. (2001): Ocrotirea faunei de Chiroptere în România. Ocrotirea Naturii, 44-45: 51-57. [PDF]


Borda D. (2002): Chiropterele. in: Racoviţă Gh., Moldovan O., Onac B. (ed.): Monografia carstului din Muntii Padurea Craiului, Studiu monografic. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. 172-182. [PDF]


Borda D., Borda C. (2003): Bolile liliecilor şi riscurile contaminării umane. Ecocarst, 4: 45-50. [PDF]


Borda D., Borda C., Tămaş T. (2004): Bats, climate and air microorganisms in a Romanian cave. Mammalia, 68(4): 337-343. [PDF]


Borda D., Borda C. (2005): Chiropterele. Relaţii cu omul şi mediul înconjurător. Ed. Napoca Star, Cluj Napoca, pp. 164.


Borda D., Bucur R. (2005): Preliminary data regarding craniometric characteristics of sibling bat species in Romania. Abstract, Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 Aug. 2005.


Borda D., Bucur R. (2006): Specii gemene de lilieci: aspecte morfologice, ecologice şi genetice. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 1-2. [PDF]


Borda D., Racoviţă Gh., Bucur R. (2008): The role of climate in cave roost selection. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 31. [PDF]


Borzsák S. (1933): A magyarországi denevérek hallócsontjainak ismertetése. Bölcsészdoktori értekezés, Budapest, pp. 1-40. [PDF]


Bunesco A. (1959): Contribution à l'étude de la répartition géographique de quelques mammiféres méditerranéens en Roumanie. Säugetierkunde Mitteilungen, 7(1): 1-4. [PDF]


Burghele-Bălăcescu A., Avram Şt. (1966): Peşteri cercetate în Oltenia între Valea Motrului şi Valea Tismanei. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, V: 31-41. [PDF]


Bücs Sz., Nagy L.Z. (2006): Specii criptice: în ce metodă să avem încredere? First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 2. [PDF]


Călinescu R. (1931): Mamiferele României. II. Ordinul Chiropterelor. Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domenii, ser. III., anul 2, vol. I., nr. 1-2, Imprimeria naţională, Bucureşti, p. 25-30. [PDF]


Červený J. (1982): Notes on the bat fauna (Chiroptera) of Roumanian Dobrogea. Nyctalus, 1(4/5): 349-357. [PDF]


Chachula O. (2001): Liliecii - monştrii cavernelor. Alcedo, Societatea Ornitologică Română, p. 22-23. [PDF]


Chachula O., Bondar V. (2003): Șura Mare - prezenti și perspective (Nota I.). Ecocarst, 4: 19-22. [PDF]


Chachula O., Gheorghiu V., Petrea C. (2006): Influenţa antropizării Peşterii Cioclovina Uscată asupra chiropterelor. First Conference on Bat Conservation in Romania. Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 3. [PDF]


Chiriac E., Barbu P. (1970): Récherches sur les trématodes de quelques chiroptéres de Roumanie. Livre du centenaire Émile G. Racovitza 1868-1968. Édition de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, Bucarest, p. 459-465.


Chiş T., Manole M.G. (2001): Liliecii. Munţii Carpaţi, 27: 59-62. [PDF]


Chiş T., Manole M.G. (2003): Contribuţii la fauna de chiroptere din Depresiunea Maramureşului. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 2-3: 226-231. [PDF]


Chiş T., Manole M.G. (2004): Date noi despre răspândirea chiropterelor în Depresiunea Maramureşului. Revista Muzeelor, 40(1-2).


Ciobanu D.G. (1986): Cercetări asupra biologiei chiropterelor şi valorificarea lor instructiv-educativă. Lucrare de licenţă, Univ. "Al. I. Cuza", Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, Secţia Ştiinte Naturale şi Agricole, Conduc. Valenciuc N., pp. 56.


Coroiu I., Szántó L. (1996): Investigation concerning some hibernant colonies of bats in Pădurea Craiului Mountains (Romania). Abstract, VIIth European Bat Research Symposium, Eindhoven.


Coroiu I., David A., Borda D. (2007): Colonii de hibernare a chiropterelor în Peştera Meziad (Munţii Bihor). Miscellanea Chiropterologica, 1: 40-42.


Coroiu I., David A. (2008): Long-term changes of hibernating bats in Huda lui Papară Cave (Apuseni Mountains, Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 39. [PDF]


Daday J. (1880): A pesterei barlangban tett kutatások eredménye. Orvos-Természettudományi Ėrtesítő, Kolozsvár, II(2): 147-156.


Decu-Burghele A. (1962): Dipteres pupipares (2. serie). Biospeologica LXXXI, Archives de Zoologie expérimentale et générale, 101(2): 92-96.


Decou V., Negrea A., Negrea Şt. (1974): Une oasis biospéologique tropicale développée dans une région tempérée: Peştera lui Adam de Băile Herculane (Carpates meridionales, Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XIII: 81-103. [PDF]


Decou V., Tufescu M.V. (1976): Sur l`organisation d`une biocénose extréme: la biocénose du guano de la grotte "Peştera lui Adam" de la Băile Herculane (Carpates Méridionales, Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XV: 113-132. [PDF]


Decu V.Gh., Iliffe T.M. (1983): A review of the terrestrial cavernicolous fauna of Romania. The NSS Bulletin 45: 86-97. [PDF]


Decu V.Gh. (1986): Some considerations on the Bat Guano Synusia. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXV: 41-51.


Decou V., Murariu D., Gheorghiu V. (2003): Chiropterele din România. Ghid instructiv şi educativ. Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române, Muzeul Naţional de Istorie naturală "Grigore Antipa", Editura Art Group SRL, Bucureşti, pp. 521.


Decou V., Gheorghiu V. (2007): Un adăpost de tip tropical pentru o colonie de maternitate a liliecilor Peştera lui Adam de la Băile Herculane (România). Miscellanea Chiropterologica, 1: 29-37.


Dóczy A., Barti L., Jére Cs. (2007): Adatok a gyergyótekerőpataki Súgó-barlang denevérfaunájáról. Acta Siculica, p. 149-152. [PDF]


Done A. (2004): Mina nr. 1 din Rarău, adăpost pentru lilieci. Millenium III, Suceava, p. 3.


Done A. (2006): Protecţia liliecilor - o soluţie pentru păduri sănătoase. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 5. [PDF]


Done A. (2007): Contribuţii la monitorizarea liliecilor în adăposturile subterane din nord-estul Romaniei. Miscellanea Chiropterologica, 2: 39-44.


Done A. (2007): Specii de lilieci în municipiul Suceava. Miscellanea Chiropterologica, 1: 38-39.


Done A. (2007): Mina nr. 1 din Rarău, adăpost pentru lilieci. Miscellanea Chiropterologica, 1: 43-45.


Done A. (2007): Lista lucrărilor ştiinţifice [publicaţii si comunicări referitoare la fauna de chiroptere din Moldova (România)]. Miscellanea Chiropterologica, 2: 60-63


Done T., Valenciuc N. (2001): Liliecii: între Mit şi Adevăr. Ed. Fundaţia de Speologie "Club Speologic Bucovina", Suceava, pp. 108.


Done T., Giurginca A., Chachula O. (2001): Liliecii: între Mit şi Adevăr. Speomond, 6: 35-37. [PDF]


Dragu A. (2009): Species structure of the bat community hibernating in Muierilor Cave (Southern Carpathians, Romania). North-Western Journal of Zoology, 5(2): 281-289. [PDF]


Dumitrescu M. (1954): Din biologia chiropterelor. Analele Româno-sovietice, 3.


Dumitrescu M. (1955): Liliecii, animale care terbuie ocrotite. Ocrotirea Naturii, 1: 121-126. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan T. (1958): Peştera din Valea Fundata (Rîşnov). Anuarul Comitetului Geologic, Bucureşti, 31: 422-459. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan T., Tanasachi J. (1958): Peştera de la Gura Dobrogei. Anuarul Comitetului Geologic, Bucureşti, 31: 461-482. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan T. (1959): Călătorii în lumea subpământeană. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, pp. 162.


Dumitrescu M. (1961): Din viaţa liliecilor. Natura, ser. Biologie, 6: 30-60. [PDF]


Dumitrescu M., Tanasachi J., Orghidan T. (1962): Activitatea Institutului de Speologie "E. Racoviţă", Trimestrul IV. Buletin Informativ al Academiei R.P.R., Bucureşti, 35: 68-72.


Dumitrescu M., Orghidan N., Orghidan T., Puşcariu V., Tanasachi J., Georgescu M., Avram Şt. (1967): Contribuţii la studiul peşterilor din regiunea Hunedoara. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti, VI: 9-88. [PDF]


Frivaldszky J. (1865): Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. Mathematikai és Természettudományi Közlemények, Magyar Tudományos Akadémia, III: 14-53. [PDF]


Frivaldszky J. (1875/1876): Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. Mathematikai és Természettudományi Közlemények, Magyar Tudományos Akadémia, XIII: 285-378.


Gelei J. (1929): A Székelyföld állattani irodalma. in: Csutak Vilmos (ed.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. p. 764-779. [PDF]


Gheorghiu V., Petculescu A. (2000): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (I). EcoCarst, 1: 9-10. [PDF]


Gheorghiu V., Petculescu A., Iavorschi V. (2001): Contribution to the knowledge of the Chiroptera distribution from Romanian sector of the Carphathian mountains. Studia Chiropterologica, 2: 17-46. [PDF]


Gheorghiu V., Murariu D. (2006): Bats (Mamalia: Chiroptera) of Piatra Craiului National Park - Romania (with protection and conservation measures). in: O. Pop & M. Vergheleţ (eds.): Researches in Piatra Craiului National Park, 3: 193-221.


Gheorghiu V., Murariu D., Nistor V. (2007): Protecţia arealelor forestiere şi a peşterilor o necesitate indisolubilă pentru protecţia liliecilor din România. Miscellanea Chiropterologica, 1: 3-11.


Gheorghiu V., Murariu D., Borda D., Chachula O., Petrea C. (2007): Restaurarea unei colonii de hibernare a liliecilor după 80 de ani de absenţă în peştera Cioclovina Uscată din Parcul Naţional Grădiştea de Munte - Cioclovina (România). Miscellanea Chiropterologica, 1: 12-24.


Gheorghiu V., Murariu D. (2007): Reabilitarea unui adăpost de naştere si hibernare a liliecilor din peştera Sf. Grigore Decapolitul (munţii Căpăţânii - România). Miscellanea Chiropterologica, 2: 4-13.


Giurginca A., Vănoaică L. (2002): Lilieci şi păsări, pradă şi prădător. EcoCarst 3: 19-21.


Giurginca A. (2003): Liliecii trecutului (I). EcoCarst 4: 30-34.


Godlevska L., Ghazali M., Postawa T., Nagy L.Z., Petroshenko Y. (2005): Current status of cave dwelling bat species in the Crimea (southern Ukraine). Abstracts of the Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 August 2005.


Grimmberger E. (1993): Beitrag zur Fledermausfauna (Chiroptera) Bulgariens und Rumäniens mit besonderer Berücksichtigung der Variabilität der Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819). Nyctalus, 4(6): 623-634.


Hermanns U., Pommeranz H., Schütt H. (2002): Zur Fledermausfauna (Chiroptera) des rumänischen Dobrudscha-Karstes unter Berücksichtung möglicher Gefährdungsursachen. Nyctalus, 8(4): 379-388. [PDF]


Horváth Cs., Korsós Z. (1988): Méhely Lajos emlékezete. Karszt és barlang. I: 43.46. [PDF]


Ifrim I. (2004): Date privind biologia, ecologia şi etologia unor specii de chiroptere. Lucrare de licenţă, Univ. "Al. I. Cuza", Facultatea de Biologie, Secţia Biologie, Iaşi, Conduc. Ion I., Valenciuc N., pp. 163.


Ifrim I., Valenciuc N. (2006c): The structure and dynamics of a mixed hibernation colony and the microclimate conditions from Grota Mare (Repedea, Iaşi). Studii şi cercetări, Universitatea din Bacău, ser. Biologie, 10: 145-149. [PDF]


Iliuţ A.M. (2007): Miniprograma "Îndrumator didactic pentru desfăşurarea unui curs opţional (gimnaziu) pentru cunoaşterea si protecţia liliecilor". Miscellanea Chiropterologica, 2: 57-59.


Ion I. (2007): Niculai Valenciuc, o amintire. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, ser. Biologie animală, 52 :225-228. [PDF]


Ionescu V. (1961): Contribuţii la studiul liliecilor (Chiroptera) din R.P.R. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, XIII(2): 213-225.


Ionescu V. (1968): Vertebratele din România. Ed. Academiei R.S.R.


Jeannel R., Racoviţă E.G. (1929): Enumération des Grottes visitées, 1918-1927 (VIII. série). Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 68(2): 465-567.


Jére Cs., Dóczy A. (2001): Hargita megye denevérfaunisztikai kutatásának eddigi eredményei. Kivonatfüzet, II. Biológus Napok, Kolozsvár.


Jére Cs. (2001): Hargita megye denevérfaunájáról. Kivonatfüzet. "Amiért a harangok szólnak" II. Környezet- és Természetvédelmi Tábor, Kirulyfürdő, 2001. aug. 14-20., Alfa Ifjúsági Fórum, Szentegyháza, p. 29-30.


Jére Cs., Barti L., Dóczy A. (2003): A Vargyas szoros recens és szubfosszilis denevérfaunája. Kivonatfüzet, IV. Biológus Napok, Kolozsvár.


Jére Cs. (2003): Fauna de lilieci a Cheilor Vârghişului. in: Conservarea valorilor în arii naturale protejate. Broşura programului Phare Acces Reţeaua Verde pt. Viitor, p. 33.


Jére Cs., Dóczy A., Szántó L. (2005a): Épületlakó denevérfajok Kolozsvár környékén. Proceedings of the 2nd, 3rd and 4th Conference of Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, p. 37-40.


Jére Cs., Dóczy A. (2005b): Denevérfaunisztikai kutatások eredményei Hargita megyében (Románia). Proceedings of the 2nd, 3rd and 4th Conference of Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, p. 96-100.


Jére Cs., Dóczy A., Szántó L. (2005): Denevérek őszi aktivítása a Vargyas-szorosban (Keleti Kárpátok, Románia). Proceedings of the 2nd, 3rd and 4th Conference of Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, p. 153-155.


Jére Cs. (2006): Activitatea liliecilor din Cheile Vârghişului în perioada de împerechere - cum putem să utilizăm datele pentru monitorizare? First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abtracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 7. [PDF]


Jére Cs., Barti L., Dóczy A., Szodoray-Parádi F., Szántó L., Bücs Sz. (2008): Swarming activity of bats in the Vârghiş Gorge - An important site for the Estern Carpathians (Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 76. [PDF]


Kardos K. (1876): Mammalia. in Szilágyi I. (ed.): Máramaros vármegye egyetemes leírása. A magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. nagygyűlése, p. 211-214.


Kecskés A. (2006): The avian flu and the bats. (online publication) May 1st, 2006, web: https://milvus.ro/RO/the-avian-flu-and-the-bats/67 [PDF]


Kertész M. (1901): Bihar vármegye faunája. in: Bihar vármegye és Nagyvárad, "Magyarország vármegyéi és városai" sorozat, Apollo Irodalmi Társaság, Budapest, p. 237-249.


Kohl I., Schmidt E. (1977): Adatok a gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozásához Erdélyben (1962-1967). Aquila, 84.


Kollasovits H. (1975): Modificări enzimatice corelate cu varianţa condiţiilor de mediu. Modificarea activităţilor colinesterazice la lilieci, în hibernare. Studii şi Comunicări, Ştiinţele naturii, Muzeul Bruckenthal, Sibiu, 19: 417-421. [PDF]


Kormos T. (1930): Diagnosen neuer Saugetiere aus der oberpliozanen fauna des Somlyóberges - bei Püspökfürdő. Annales Musei Nationalis Hungarici, XXVII: 237-246. [PDF]


Kormos T. (1934): Neue Insektenfresser, Fledermäuse und Näger aus dem Oberpliozän der Villányer Gegend. Földtani Közlöny, 64: 296-321.


Kuhl H. (1817): Die deutschen Fledermäuse. Hanau, pp. 67.


Kuhl H. (1818-1819): Die deutschen Fledermäuse. Annalen der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, Frankfurt am Main, IV(1): 1-19 (= Neue Annalen I(2): 185-215.


Landbeck L.Ch. (1842): Säugetiere und Vögel Siebenbürgens. Beitrag zur zoologischen Geographie, Isis (von Oken), III.


Limpens H.J.G.A., Natradze I., Nagy L.Z. (2006): Bat detector workshop / Samta Park Nunisi Georgia 2006, June 27-July 1, 2006. Society for Study & Conservation of Mammals.


Lup L. (2006): Studiu asupra unor comunităţi de chiroptere (Mammalia: Chiroptera) din mine părăsite cu impact antropic negativ. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 8. [PDF]


Marcu O. (1955): Liliecii, un preţios auxiliar al agriculturii şi anexelor sale. Natura, 3: 48-56. [PDF]


Méhely L. (1900): Magyarország denevéreinek monographiája. (Monographia Chiropterorum Hungariae, cum appendice in lingua Germanica conscripta). Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest, Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, pp. 372. [PDF]


Méhely L. (1900): A magyarországi denevérek irodalma és névjegyzéke. Akadémiai Értesítő, 11(8): 355-372.


Miller G.S. (1912): Catalogue of the Mammals of western Europe (Europe exclusive of Russia). In the Collection of the British Museum, London, pp. 1019. [PDF]


Mitchell-Jones A.J., Bihari Z., Masing M., Rodrigues L. (2007): Ocrotirea şi administrarea siturilor subterane pentru lilieci. in: EUROBATS publication series (ed. Meyer-Cords T.), 2, pp. 33. [PDF]


Molnár L. (1983): A torjai Büdös hegy (Kovászna megye) mofettáinak madár és emlősáldozatai. Aluta, XIV-XV: 185-189.


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Nord-Est de la Plaine de Roumanie, entre le Siret, le Danube et Ialomita. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 237-244.


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Département Vrancea. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 335-340.


Murariu D. (1989): Les mammiferes de la zone du cours inferieur de la Ialomita. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXX: 247-256.


Murariu D. (1995): Mammal species from Romania. Categories of conservation. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXV: 449-566. [PDF]


Murariu D., Răduleţ N. (1998): Mammalian fauna from Maramureş Depression, Romania. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XL: 609-621.


Murariu D. (2000a): Commented list of the mammal species susceptible for being included in the red book of the Romanian Fauna. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLII: 243-263.


Murariu D. (2000b): Chorologia mamiferelor sălbatice (Mammalia) din nord-vestul României. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, I: 242-253. [PDF]


Murariu D. (2002): Contributions to the knowledge of mammal fauna (Mammalia) from south west Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIV: 431-441. [PDF]


Murariu D. (2003a): Bibliographia Mammalogica Romaniae. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLV: 401-477. [PDF]


Murariu D. (2003b): The faunal state and the estimation of the preservation categories of the mammal species of Piatra Craiului National Park. in: Pop O., Vergheleţ M. (eds.): Research in Piatra Craiului National Park, 1: 289-306.


Murariu D. (2005): The state of the mammals (Mammalia) along the Danube, between Gârla Mare and Călăraşi (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 427-445. [PDF]


Murariu D. (2006): Mammal ecology and distribution from North Dobrogea (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 49: 387-399. [PDF]


Murariu D., Decu V., Gheorghiu V., Nistor V. (2007): An impressive aggregation of bats hibernating in the Southern Carpathians (Şura Mare Cave - Romania) - Studia Chiropterologica, 5. [PDF]


Murariu D. (2007): EUROBATS Organizaţie europeană pentru protecţia şi conservarea chiropterelor. Miscellanea Chiropterologica, 1: 40-42.


Murariu D., Gheorghiu V., Nistor V. (2008): Restoration of the nursery and hibernating colonies of bats in the touristic Muierii Cave roost, Baia de Fier - Romania. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 104. [PDF]


Murariu D., Gheorghiu V., Scorneica L. (2008): Lumea liliecilor. Manual opţional pentru clasele V-VIII., Realizat în cadrul proiectului "Conservarea Habitatelor Subterane ale Liliecilor din SV Carpaţilor", finanţat de Comunitatea Europeană prin programul LIFE NATURA 2000, p. 1-51.


Nandrea C. (2006): Contributii la studiul chiropterelor din municipiul Sibiu si imprejurimile acestuia. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 9. [PDF]


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Adatok a Sebes- és a Fekete Kőrös vízgyűjtőmedencéjének barlanglakó denevérfaunájához. Szünzoológiai Kongresszus Füzet, Budapest.


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Cave dwelling bats in Bihor and Pădurea Craiului Mountains. Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 11.


Nagy L.Z., Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Postawa T., Szántó L., Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Survey of Romania's underground bat habitats Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2004). Final report for the BP Conservation Programme. Survey of Southern and Western Carpathians underground bat habitats & Survey of Eastern Carpathians and Dobrogea underground bat habitats, Ed. Lizard, Cluj, pp. 44. [PDF]


Năstase-Bucur R., Borda D., Kosuch J., Kiefer A. (2008): Preliminary data on molecular taxonomy of Romanian bats. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p.107. [PDF]


Năstăsescu Gh., Ceauşescu I. (1976): Hibernarea, o certitudine a lumii animale. Ed. Şt. şi Enciclop., Bucureşti, pp. 220.


Negrea Şt., Negrea A., Senco V., Botoşăneanu L. (1965): Grottes du Banat (Roumanie) explorées en 1963. International Journal of Speleology, 1(4): 397-439. [PDF]


Negrea A., Botoșăneanu L., Negrea Şt. (1967): Documents pour servir à la connaissance de la faune de mammifères des grottes du Banat (Roumanie). International Journal of Speleology, 2(4): 341-353. [PDF]


Negrea Şt., Negrea A. (1969): Peşterile din defileul Dunării. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti, VIII: 25-50. [PDF]


Negrea A., Negrea Şt. (1971): Sur la synusie du guano des grottes du Banat (Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 81-122. [PDF]


Papadopol A., Ghizelea G. (1965): Contributions à la connaissance de quelques mammifères de la région de Jassy. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", V: 390.


Paszlavszky J. (1918): Chiroptera. in: Mammalia, Fauna Regni Hungariae I, p. 33-35. [PDF]


Pavel I.O. (2008a): Peştera Comarnic - hibernacul pentru chiroptere. Lucrare de licenţă, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi Geologie, Specializarea Biologie, Conducător ştiinţific: Conf. dr. Coroiu Ioan, pp. 1-55.


Pereswiet-Soltan A. (2007): Relation between climate and bat fauna in Europe. Pereswiet-Soltan A. (2007): Relation between climate and bat fauna in Europe. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 505 - 515. [PDF]


Petényi S.J. (1844): Pár szó az emlősökről általában és a magyar honiakról különösen. A magyar orvosok IV. (pécsi) nagygyűlésének munkálatai, Pécs. p. 89-99. [PDF]


Petényi S.J. (1846): Erdély állattani tekintetben. A magyar orvosok és természetvizsgálók VI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai, Pécs, p. 380-388. [PDF]


Petényi S.J. (1879): Reliquia Petényiana. Chiroptera (Herman O.). Természetrajzi füzetek, III: 89-92,199-204.


Petényi S.J. (1880): Reliquia Petényiana. Chiroptera (Herman O.). Természetrajzi füzetek, IV: 251-257.


Pocora I., Pocora V. (2008): Use of various habitat types by bats (Chiroptera - Vespertilionidae) in Moldavia and Danube Delta (Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p.116. [PDF]


Pocora I., Pocora V., Baltag E. (2008): The structure and the dynamic of a hibernation mixed colony of bats (Chiroptera) from an old gallery mine (Rarău Mountains - Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al I. Cuza", Iaşi, ser. Biologie animală, 54: 227-235. [PDF]


Pora E.A. (1941): Amorţirea în timpul iernii şi hibernaţia animalelor. Natura, XXX(4-5).


Pora E.A., Stoicovici R., Roşca D.I. (1960): Modificările potasiului, calciului şi fosforului din sângele de liliac in hibernaţie şi trezire provocată. Studii şi Cercetări Biologice, Cluj, XI(2).


Raianu O., Gandrabura E. (1969): Cercetări biogeochimice asupra depozitului de guano din Peştera Gura Dobrogei. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, ser. Biologie, XV(2): 411-424. [PDF]


Rauschert K. (1963): Zur Säugetierfauna der Rumänischen Karpaten. Säugetierk. Mittei., 11: 97-101.


Rădulescu I., Lustun L. (1964): Contribuţiuni la cunoaşterea parazitofaunei chiropterelor din R.S.R. Comunicări de Zoologie, V: 21-34.


Răduleţ N., Stănescu M. (1996): Contributions à la connaissance des mammifères du sud de la Dobrogea (Roumanie). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXVI:373-384. [PDF]


Răduleţ N., Murariu D. (2000): Taxonomic value of the morphological differences of the coxal bone in six South-American bat species (Chiroptera: Emballonuridae, Mormoopidae and Phyllostomidae). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLII: 225-234. [PDF]


Răduleţ N. (2003): Contribution to the morphological study of the coxal bone of 11 bat species (Mammalia: Chiroptera). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLV: 373-380. [PDF]


Răduleţ N. (2005a): Contributions to the knowledge of the mammal fauna from Dobrogea (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 417-425. [PDF]


Răduleţ N. (2005b): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (I). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 447-463. [PDF]


Răduleţ N. (2005c): Data on the micromammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Piatra Craiului National Park (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 473-479. [PDF]


Răduleţ N. (2006a): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Romania (II). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 365-374. [PDF]


Răduleţ N. (2006b): Comparative anatomy of the mandible in nine bat species (Mammalia: Chiroptera) from Brazil (South America). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 375-382. [PDF]


Răduleţ N. (2007a): Description of the inner side of the mandible in ten bat species (Mammalia: Chiroptera) from Brazil (South America). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 363-370. [PDF]


Răduleţ N. (2007b): Morphology of the inner side of the mandible in micromammals (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 371-393. [PDF]


Răduleţ N. (2008): Mandible morphology in mammals (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia, Carnivora) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", Bucureşti, LI: 303-325. [PDF]


Scântei E. (2006): Aspecte privind comunităţile de chiroptere din Dumbrava Sibiului. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 10. [PDF]


Schnapp B., Papadopol A., Hellwing S. (1963): Bibliografia in Mammologische und Ornithologische Forschungen in der Rumänischen Volksrepublik. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", IV: 73-117.


Senco V., Negrea Şt., Negrea A., Botoşăneanu L. (1971): Grottes explorées dans le bassin du Caraş (Banat, Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 43-70. [PDF]


Senco V., Negrea Şt. (1970): Peştera Racoviţă. Ocrotirea Naturii, 14(2): 195-201. [PDF]


Sike T., Szodoray-Parádi F., Krecsák L. (2001): Adatok Szatmár megye kisemlős faunájához. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 10: 142-148. [PDF]


Sîrb C., Matos P. (1988): Cunoaşterea şi protecţia liliecilor. Speleotelex, 4, 16(II): 47-48.


Somogyvári O. (2000): Néhány szó a denevérekről. Kivonat. "Amiért a harangok szólnak" Környezet- és Természetvédelmi Tábor, Kirulyfürdő, 2000 Aug. 13-20, Alfa Ifjúsági Fórum, Szentegyháza.


Stein-Spiess S. (1958): Migraţia unor mamifere. Vânătorul şi Pescarul Sportiv, 11(8): 9-11.


Stein-Spiess S. (1959): Denevérek és madarak közös vonulása. Aquila, 66: 296.


Szántó L. (2000): Study of Bat communities of the Water-Cave of Leşu (Pădurea Craiului Mountains - Romania). Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 9.


Szántó L. (2000): Kutatási módszerek a denevéreknél és helyzetük Romániában. Kivonat. "Amiért a harangok szólnak" Környezet- és Természetvédelmi Tábor, Kirulyfürdő, 2000 Aug. 13-20, Alfa Ifjúsági Fórum, Szentegyháza.


Szántó L. (2001-2003): Determinator de lilieci. Societatea Eco Studia, Lizard, Cluj, p. 1-16.


Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2001): Előzetes adatok a Királykő Természeti Park és Retyezát Nemzeti Park denevérfaunájához. Kivonat. II. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szántó L. (2001): Report on the use of bat detectors in 2000 and 2001 in Romania.


Szodoray-Parádi A. (2003): Sustainable Bat Monitoring in Romania. Abstract, National Bat Conference, York, UK. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): National Bat Monitoring Programme in Romania. Abstract. Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, Aug. 21-26, 2005.


Szodoray-Parádi A., Jones K.E., Catto C. (2006): O nouă metodă pentru monitorizarea liliecilor cu ajutorul detectoarelor de ultrasunete folosind autovehicule. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 11. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F., Catto C., Russ J.A., Jones K.E. (2008): Indicator bats: Establishing the first national monitoring program for Romania's bats. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 150. [PDF]


Szodoray-Parádi F. (1998): Denevér populációdinamikai vizsgálatok a Csarnóházi vizesbarlangban. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 7: 103-109. [PDF]


Szodoray Parádi F., Szántó L., Nagy L.Z., Dóczy A., Jére Cs. (2000): Telelő denevérek jelenlegi helyzete néhány jelentősebb romániai barlangban. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi F. (2000): Jelentés a Menedék program 1999-es eredményeiről: Előzetes adatok Szatmár megye gyöngybagoly- denevér- és kisemlős faunájához. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A. (2000): Bat fauna of Satu Mare County - Romania, preliminary data. Abstract. Proceedings of the 3-rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine. Novitatis Theriologicae, 1(4).


Szodoray-Parádi F., Szántó L. (2005): Denevérvédelem. Erdélyi Gyopár, 1(77): 16.


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Sike T. (2005): Building dwelling bats survey in Satu Mare County, Romania. Studii şi comunicări, ser. Știinţele naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, IV-V: 196-200. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A. (2005): Results on the investigatin on bats fauna in Vânători Neamţ Natural Park and conservation status of the occurring bat species. Studies and research in Vânători Neamţ Natural Park, I: 93-98. [PDF]


Tanasachi J. (1956): Ocrotirea liliecilor. Ocrotirea naturii, 2: 183-184. [PDF]


Topál Gy. (1954): A Kárpát-medence denevéreinek elterjedési adatai. A Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Osztályának Évkönyve, Budapest, 46: 471-483. [PDF]


Topál Gy. (1958): Morphological studies on the os penis on bats in the Carpathian Basin. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 49: 331-342. [PDF]


Topál Gy. (1988): Alsó pleisztocén korú denevérlelet a Súgó barlangból. Karszt és Barlang, 2: 85-90.


Tudoroniu E., Borda D. (2003): Hibernarea la lilieci. EcoCarst, 4: 51-53. [PDF]


Tufescu M.V., Decu V. (1977): Modéles préliminaires de la dynamique des populations principales de la biocénose du guano de la grotte "Peştera lui Adam" de Băile Herculane (Roumanie). Travaux d'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XVI: 85-99. [PDF]


Valenciuc N., Ion I., Harea M. (1966): Peştera Jgheabul cu Gaură, raionul P. Neamţ. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XII(1): 103-108. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969a): Relaţii dintre variaţia unor factori climatici şi dinamica sezonieră a liliecilor din peştera de la Rarău (Câmpulung Moldovenesc). Cercetări de Ecologie Animală, Lucrările primei sesiuni ştiinţifice pe ţară de Ecologie Animală (23-28 mai 1966), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 325-331. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969b): Date noi privind răspîndirea chiropterelor din România. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XV(1): 135-138. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1970): Studiul craniometric al cîtorva specii de chiroptere din România. Comunicări de Zoologie, p. 231-241. [PDF]


Valenciuc N. (1971c): Date privind hrana şi procurarea acesteia de către unele specii de chiroptere din fauna României. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 353-357. [PDF]


Valenciuc N. (1971d): Contribuţii la cunoaşterea sistematicii şi biologiei chiropterelor din Moldova. Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, pp. 61.


Valenciuc N., Ion I. (1971): Quelques aspects de l'activité nocturne des Chauves-Souris de la Grotte de Gura Dobrogei (Distr. Constanta). Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 337-342. [PDF]


Valenciuc N. (1972b): Importanţa corelaţiilor statistice în reconstituirea şi determinarea craniilor aparţinând unor specii de chiroptere din România. Studii şi Comunicări, Botoşani, Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, p. 211-217. [PDF]


Valenciuc N., Valenciuc M. (1973a): Hibernarea, gestaţia şi naşterea la unele specii de chiroptere. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 404-416. [PDF]


Valenciuc N., Valenciuc M. (1973b): Condiţiile de microclimă din interiorul adăposturilor de iarnă şi compoziţia specifică a coloniilor de chiroptere ce se adăpostesc în ele. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 417-428. [PDF]


Valenciuc N. (1977): Variabilitatea craniometrică studiată la 6 specii de chiroptere din fauna Romaniei. Analele Muzeului de Ştiinţe Naturale, Piatra Neamţ, ser. Botanică-Zoologie, III: 411-415.


Valenciuc N., Ion I. (1977): Ataşamentul chiropterelor faţă de adăpostul ales. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXIII: 89-90. [PDF]


Valenciuc N. (1982): Biologia chiropterelor şi ocrotirea lor în România. Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, ser. IV, V(2): 340-386.


Valenciuc N. (1989): Dynamics of movements of bats inside some shelters. in: Hanak V., Horáček I., Gaisler J.(eds.): European Bat Research 1987. Charles Univ. Press, Praha, p. 511- 517. [PDF]


Valenciuc N., Cocişiu M. (1991): Pesticides and the protection of Chiroptera. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXXVII: 245-246. [PDF]


Valenciuc N. (2002): Chiroptera, Mammalia, Fauna României, XVI(3). Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 171.


Valenciuc N., Chachula O., Ifrim I. (2003): The distribution of Chiroptera in Romania and their representation in the UTM system. Sesiunea ştiinţifică din Iaşi, Nov. 2003, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie animală, Iaşi. [PDF]


Vasiliu G.D. (1961): Verzeichnis der Säugetiere Rumäniens. Säugetierk. Mitt., 3, 9(2): 56-68.


Vasiliu G.D., Şova C. (1968): Fauna Vertebratica Romaniae. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţe Naturale, Bacău, p. 179-197.


Vasiliu G.D. (1976): Ocrotirea chiropterelor în R.S. România. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţe Naturale, Bacău, 2: 217-254.


Venczel M. (2002): Faunele de vertebrate fosile. in: Racoviţă Gh., Moldovan O., Onac B. (eds.): Monografia carstului din Munţii Pădurea Craiului, Studiu monografic. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. 200-213.


Vremir M. (1998): Mica tragedie a liliecilor din Avenul Pobraz. Speomond, 3: 33. [PDF]


Woloszyn B., Bihari Z., Bashta A.T., Zdenek R., Murariu D. (2008): The ABC Project (Atlas of Bats of the Carpathians), new view. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 165. [PDF]


  • Megosztás: