Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Romániai denevérekkel kapcsolatos publikációk
Szerző: Szodoray-Parádi F.

Talált cikkek száma: 25Barti L., Jére Cs., Dóczy A., Szodoray-Parádi F. (2007): A Vargyas-szoros recens és szubfosszilis denevérfaunája és faunisztikai adatbázisa a kezdetektől 2007 februárjáig. Acta Siculica, p. 153-178. [PDF]


Jére Cs., Barti L., Dóczy A., Szodoray-Parádi F., Szántó L., Bücs Sz. (2008): Swarming activity of bats in the Vârghiş Gorge - An important site for the Estern Carpathians (Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 76. [PDF]


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Adatok a Sebes- és a Fekete Kőrös vízgyűjtőmedencéjének barlanglakó denevérfaunájához. Szünzoológiai Kongresszus Füzet, Budapest.


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Cave dwelling bats in Bihor and Pădurea Craiului Mountains. Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 11.


Nagy L.Z., Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Postawa T., Szántó L., Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Survey of Romania's underground bat habitats Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2004). Final report for the BP Conservation Programme. Survey of Southern and Western Carpathians underground bat habitats & Survey of Eastern Carpathians and Dobrogea underground bat habitats, Ed. Lizard, Cluj, pp. 44. [PDF]


Sike T., Szodoray-Parádi F., Krecsák L. (2001): Adatok Szatmár megye kisemlős faunájához. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 10: 142-148. [PDF]


Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2001): Előzetes adatok a Királykő Természeti Park és Retyezát Nemzeti Park denevérfaunájához. Kivonat. II. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Distribution of Miniopterus shreibersii in Romania. Abstract, Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, Aug. 21-26, 2005. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): National Bat Monitoring Programme in Romania. Abstract. Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, Aug. 21-26, 2005.


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F., Catto C., Russ J.A., Jones K.E. (2008): Indicator bats: Establishing the first national monitoring program for Romania's bats. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 150. [PDF]


Szodoray-Parádi F. (1997): Átfedéses csonttani adatok a közönséges egérfülű denevér és hegyesorrú egérfülű denevér koponyaméreteiben. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 6: 161-164.


Szodoray-Parádi F. (1998): Denevér populációdinamikai vizsgálatok a Csarnóházi vizesbarlangban. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 7: 103-109. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szántó L. (1998): Telelési sajátosságok a közönséges egérfülű denevérnél (Myotis myotis) és nagy patkósorrú denevérnél (Rhinolophus ferrumequinum) a Csarnóházi és a Les-völgyi vizesbarlangokban. Collegium Biologicum, 1: 55-59. [PDF]


Szodoray Parádi F., Szántó L., Nagy L.Z., Dóczy A., Jére Cs. (2000): Telelő denevérek jelenlegi helyzete néhány jelentősebb romániai barlangban. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi F. (2000): Jelentés a Menedék program 1999-es eredményeiről: Előzetes adatok Szatmár megye gyöngybagoly- denevér- és kisemlős faunájához. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi F., Nagy L.Z., Gombkötő P. (2000): Nemzetközi biomonitoring lehetősége egy fokozottan védett denevérfaj, a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) példáján bemutatva. Szünzoológiai Kongresszus Füzet, Budapest.


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A. (2000): Bat fauna of Satu Mare County - Romania, preliminary data. Abstract. Proceedings of the 3-rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine. Novitatis Theriologicae, 1(4).


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Jére Cs., Dóczy A. (2000): A hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) aktuális romániai helyzete. Abstract, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung., 11(1): 156. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Jére Cs., Dóczy A. (2002): Data about the distribution of Rhinolphidae in Romania. Abstrac. VIIIth European Bat Research Symposium, Le Havre, 26-30 August 2002.


Szodoray-Parádi F., Szántó L. (2005): Denevérvédelem. Erdélyi Gyopár, 1(77): 16.


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Sike T. (2005): Building dwelling bats survey in Satu Mare County, Romania. Studii şi comunicări, ser. Știinţele naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, IV-V: 196-200. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A. (2005): Results on the investigatin on bats fauna in Vânători Neamţ Natural Park and conservation status of the occurring bat species. Studies and research in Vânători Neamţ Natural Park, I: 93-98. [PDF]


Szodoray-Parádi F. (2005): Európai Denevéréj. Erdélyi Gyopár, 5:14.


Szodoray-Parádi F. (2006): Realizările Asociaţiei pentru Protecţia Liliecilor din România în domeniul protecţiei şi popularizării liliecilor. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p.12. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Jére Cs., Barti L., Szodoray-Parádi A. (2008): How can a proper Natura 2000 site designation contribute to the conservation of bats? Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p.149. [PDF]


  • Megosztás: