Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Romániai denevérekkel kapcsolatos publikációk
Szerző: Valenciuc N.

Talált cikkek száma: 41Chachula O., Valenciuc N., Done A. (2008): Contributions to the study of Chiroptera from Moldavia (Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, ser. Biologie animală, 54: 237-244. [PDF]


Done T., Valenciuc N. (2001): Liliecii: între Mit şi Adevăr. Ed. Fundaţia de Speologie "Club Speologic Bucovina", Suceava, pp. 108.


Ifrim I., Valenciuc N. (2006a): Myotis brandtii Eversmann 1845, new species for the Chiroptera fauna of Moldavia (Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, ser. Biologie animală, 52 :225-228. [PDF]


Ifrim I., Valenciuc N. (2006b): Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1819, a new reported species for the chiropteran fauna of Moldavia (Romania). Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa", 49: 359-363. [PDF]


Ifrim I., Valenciuc N. (2006c): The structure and dynamics of a mixed hibernation colony and the microclimate conditions from Grota Mare (Repedea, Iaşi). Studii şi cercetări, Universitatea din Bacău, ser. Biologie, 10: 145-149. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1964): Peştera de la Rarău. Date ecologice asupra coloniilor de lilieci din această peşteră. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, X(2): 293-303. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1965): O specie de chiropter nouă pentru Moldova, Myotis mystacinus Kuhl. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XI(1): 123-125. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1965): Date ecologice ale coloniei de lilieci din peştera de la Rarău. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XI(2): 239-249. [PDF]


Valenciuc N., Ion I., Harea M. (1966): Peştera Jgheabul cu Gaură, raionul P. Neamţ. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XII(1): 103-108. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1967): Studii de biometrie asupra unei populaţii de Myotis oxygnathus Monticelli, din peştera de la Rarău. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIII(1): 95-100. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1967): Barbastella barbastellus Schreber, specie nouă de chiropter pentru Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIII(2): 245-246. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1968): Plecotus austriacus Fischer 1829 (Mammalia, Chiroptera) prezent în fauna României. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIV(1): 121-124. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969a): Relaţii dintre variaţia unor factori climatici şi dinamica sezonieră a liliecilor din peştera de la Rarău (Câmpulung Moldovenesc). Cercetări de Ecologie Animală, Lucrările primei sesiuni ştiinţifice pe ţară de Ecologie Animală (23-28 mai 1966), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 325-331. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969b): Date noi privind răspîndirea chiropterelor din România. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XV(1): 135-138. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969c): Dinamica liliecilor din peştera de la Rarău (Câmpulung Moldovenesc) în perioada instalării somnului de iarnă şi în perioada trezirii lor din somnul de iarnă. Cercetări de Ecologie Animală, Lucrările primei sesiuni ştiinţifice pe ţară de Ecologie Animală (23-28 mai 1966), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 75-84. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1970): Studiul craniometric al cîtorva specii de chiroptere din România. Comunicări de Zoologie, p. 231-241. [PDF]


Valenciuc N. (1971a): Date ecologice ale coloniei de chiroptere (Myotis myotis) de la Dărmăneşti-Suceava. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 343-351. [PDF]


Valenciuc N. (1971b): Myotis ikonnikovi Ognev 1911 si Nyctalus leisleri Kuhl 1818 (Chiroptera) specii noi pentru fauna Moldovei. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 333-336. [PDF]


Valenciuc N. (1971c): Date privind hrana şi procurarea acesteia de către unele specii de chiroptere din fauna României. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 353-357. [PDF]


Valenciuc N. (1971d): Contribuţii la cunoaşterea sistematicii şi biologiei chiropterelor din Moldova. Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, pp. 61.


Valenciuc N., Ion I. (1971): Quelques aspects de l'activité nocturne des Chauves-Souris de la Grotte de Gura Dobrogei (Distr. Constanta). Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 337-342. [PDF]


Valenciuc N., Teodorescu F. (1972): Investigations sur le caryotype de deux espèces de chiroptères: Myotis myotis Borkh. et Myotis oxignathus Montic. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științe naturale, a. Biologie, XVIII(2): 351-358. [PDF]


Valenciuc N. (1972a): Condiţiile de microclimă din interiorul peşterii Jgheabul cu Gaură - Neamţ şi influenţa acestora asupra compoziţiei specifice a chiropterelor ce se adăpostesc în ea. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 297-305. [PDF]


Valenciuc N. (1972b): Importanţa corelaţiilor statistice în reconstituirea şi determinarea craniilor aparţinând unor specii de chiroptere din România. Studii şi Comunicări, Botoşani, Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, p. 211-217. [PDF]


Valenciuc N., Valenciuc M. (1973a): Hibernarea, gestaţia şi naşterea la unele specii de chiroptere. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 404-416. [PDF]


Valenciuc N., Valenciuc M. (1973b): Condiţiile de microclimă din interiorul adăposturilor de iarnă şi compoziţia specifică a coloniilor de chiroptere ce se adăpostesc în ele. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 417-428. [PDF]


Valenciuc N. (1975): Studiul variabilităţii scheletului aripii la Myotis oxygnathus Monticelli, 1885. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științe naturale, a. Biologie, XXI: 86-88. [PDF]


Valenciuc N. (1977): Variabilitatea craniometrică studiată la 6 specii de chiroptere din fauna Romaniei. Analele Muzeului de Ştiinţe Naturale, Piatra Neamţ, ser. Botanică-Zoologie, III: 411-415.


Valenciuc N., Ion I. (1977): Ataşamentul chiropterelor faţă de adăpostul ales. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXIII: 89-90. [PDF]


Valenciuc N. (1982): Biologia chiropterelor şi ocrotirea lor în România. Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, ser. IV, V(2): 340-386.


Valenciuc N. (1989): Dynamics of movements of bats inside some shelters. in: Hanak V., Horáček I., Gaisler J.(eds.): European Bat Research 1987. Charles Univ. Press, Praha, p. 511- 517. [PDF]


Valenciuc N., Cocişiu M. (1991): Pesticides and the protection of Chiroptera. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXXVII: 245-246. [PDF]


Valenciuc N. (1992-1993): The distribution of some species of Chiroptera (fam. Rhinolophidae) in Romania and their representation in the UTM system. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXXVIII-XXXIX: 93-101.


Valenciuc N. (1994): The distribution of some species of Chiroptera (fam. Vespertilionidae) in Romania and their representation in the UTM system. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XL: 45-75.


Valenciuc N., Chachula O. (2001): Eptesicus nilssoni Keyserling & Blasius, new species for Moldavia Fauna. Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Cluj, Mai 4-5, 2001. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O. (2001): Myotis bechsteini Kuhl şi Myotis nattereri Kuhl, specii noi pentru fauna chiropterelor din Moldova. Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Ecosinteze şi etnosinteze carpatine", Nov. 2-3, 2001. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O. (2002): Myotis daubentoni Kuhl, new species for Moldavia's Fauna. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie animală, XLVIII: 260-261. [PDF]


Valenciuc N. (2002): Chiroptera, Mammalia, Fauna României, XVI(3). Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 171.


Valenciuc N., Chachula O. (2003): Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius 1839, specie nouă pentru fauna chiropterelor din Moldova. Studii şi comunicări, Complexul muzeal de ştiinţele naturii "Ion Borcea", Bacău, p. 272. [PDF]


Valenciuc N., Done A., Chachula O. (2007): Despre prezenţa liliacului nordic - Eptesicus nillssonii Keyserlig şi Blasius 1839, în fauna României. Miscellanea Chiropterologica, 1: 25-29. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O., Ifrim I. (2003): The distribution of Chiroptera in Romania and their representation in the UTM system. Sesiunea ştiinţifică din Iaşi, Nov. 2003, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie animală, Iaşi. [PDF]


  • Megosztás: