Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Romániai denevérekkel kapcsolatos publikációk
Szerző: Barbu P.

Talált cikkek száma: 16Barbu P., Boldor Şt., Popescu A. (1957): Eptesicus serotinus Schreber în fauna de chiroptere a R.P. Române. Analele Universităţii "C.I.Parhon", Bucureşti, ser. Ştiinţele naturale, 6(15): 133-140.


Barbu P. (1958): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersi Kuhl. Nota I. Curbele de frecvenţă în biometria lui Miniopterus schreibersi Kuhl şi câteva observaţii biologice. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, 10: 145-155.


Barbu P. (1960): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota II. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 24: 83-107. [PDF]


Barbu P. (1961): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota III. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 28: 197-203. [PDF]


Barbu P. (1968): Observaţii asupra unei colonii estivale de Pipistrellus nathusii Keys. et Blas. 1839 în farul de la Sf. Gheorghe - Dobrogea. Ocrotirea naturii 12(2): 211-215. [PDF]


Barbu P., Sorescu C. (1968): Observaţii asupra unei colonii estivale de Plecotus austriacus Fischer din Banat. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, 20(2): 165-170.


Barbu P., Şin Gh. (1968): Observaţii asupra hibernării speciei Nyctalus noctula (Schreber, 1774) în faleza Lacului Doloşman-Dobrogea. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Zoologie, Bucureşti, 20(3): 291-297. [PDF]


Barbu P., Şin Gh. (1969): Date noi despre specia Nyctalus leisleri Kuhl, 1818 în România. Comunicări de Zoologie, Bucureşti, 69-70.


Barbu P. (1974): Ocrotirea liliecilor. Ocrotirea Naturii, 18(1): 29-36. [PDF]


Barbu P., Popescu A., Sorescu C. (1975): Nouvelles contributions concernant la distribution de certains chiroptéres en Roumanie. Nécessité de protéger quelques espéces grégaires. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVI: 311-318. [PDF]


Barbu P., Bazilescu E. (1977): Nouvelles données concernant l`espéce Myotis emarginatus Geoffroy en Roumanie. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Biologie, 26: 93-94. [PDF]


Barbu P., Pantea F. (1981): Une nouvelle citation de l'espèce Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 (Chiroptera, Vespertilionidae) en Roumanie. Analele Universităţii Bucureşti, 30: 69-70.


Chiriac E., Barbu P. (1963): Cu privire la helmintofauna unor micromamifere din R.P.R. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţele Naturii, 38(12): 181-190. [PDF]


Chiriac E., Barbu P. (1970): Récherches sur les trématodes de quelques chiroptéres de Roumanie. Livre du centenaire Émile G. Racovitza 1868-1968. Édition de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, Bucarest, p. 459-465.


Chiriac E., Barbu P. (1973): L'étude comparée de l'helminthofaune des chiroptéres de Roumanie (I. note). Analele Universităţii Bucureşti, 22: 19-24.


Homei V., Barbu P. (1962): Contribuţii la studiul gestaţiei la Miniopterus schreibersii. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, XIV(1): 57-61.


  • Megosztás: